Close

Inloggen


*Verplichte velden

verstuur of Wachtwoord vergeten

Ontspannen zwanger Privacyverklaring

Hier vindt u de privacyverklaring van de website Ontspannen zwanger. Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Ontspannen zwanger.

Datum: 11-06-2019

Inleiding
In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Ontspannen zwanger
U leest op dit moment de privacyverklaring van Ontspannen zwanger. Ontspannen zwanger is een online mindfulness cursus voor zwangere vrouwen en bestaat uit acht trainingen. Er zijn situaties waarin uw gegevens door Ontspannen zwanger verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Ontspannen zwanger, neem dan gerust contact op!

PI
Minervum 7324
4817 ZD Breda
info@ontspannenzwanger.nl

KvK-nummer: 26039885
BTW-nummer: 852151378B01

Persoonsgegevens
De volgende persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door Ontspannen zwanger:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Antwoorden en totaalscore (stress) test
  • Informatie die u zelf invult op een contactformulier
  • Feedback die u geeft op de oefeningen

Doel gegevens
Er worden voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Ontspannen zwanger. Deze worden hieronder toegelicht.

1. Test: Stemming en gevoel
Via de website Ontspannen zwanger kunt u een zelf (stress) test uitvoeren. Deze test is geheel anoniem en de resultaten van de test worden enkel gebruikt om u een geautomatiseerde score en advies te geven.

2. Contact opnemen
Uw gegevens zullen worden verzameld als u contact opneemt met Ontspannen zwanger via het contactformulier op de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om u een antwoord toe te kunnen sturen, zoals uw voor- en achternaam en uw e-mailadres.

3. Account aanmaken
Uw gegevens zullen worden verzameld wanneer u zich aanmeldt en een account aanmaakt op de website van Ontspannen zwanger. Er wordt gevraagd om uw voor- en achternaam en uw e-mailadres, deze worden opgeslagen en gebruikt voor het aanmaken van een account. Wanneer u feedback vraagt aan de coach middels een contactformulier op de website, zullen deze gegevens gebruikt worden om u een antwoord toe te kunnen sturen (zie punt 5).

4. Feedback oefeningen
Na het doen van een oefening wordt u gevraagd hoe de oefening voor u was. Uw antwoord wordt enkel gebruikt om u een geautomatiseerd advies te geven.

5. Feedback van de coach
U heeft de mogelijkheid om de coach om feedback te vragen middels een contactformulier. Uw persoonsgegevens die u heeft ingevoerd bij het aanmaken van een account (voor- en achternaam en e-mailadres) zullen in dit geval gebruikt worden om u een antwoord toe te kunnen sturen.

Ontvangers
De gegevens die Ontspannen zwanger ontvangt en verwerkt, worden beheerd door middel van:

1. MijnHostingPartner
De server, website en database van Ontspannen zwanger worden gehost bij MijnHostingPartner.

We zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Opslag periode
Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Ontspannen zwanger, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

1. Test: Stemming en gevoel
De resultaten van de (stress) test worden enkel gebruikt om u een geautomatiseerde score en advies te geven. De gegevens worden niet opgeslagen.

2. Contact opnemen
Op het moment dat u contact opneemt via het contactformulier op de website, dan worden de gegevens die u meestuurt, zoals uw voor- en achternaam en e-mailadres, opgeslagen op de server van MijnHostingPartner. Deze e-mails worden 10 tot 14 maanden bewaard.

3. Account aanmaken
Uw voor- en achternaam en e-mailadres worden opgeslagen in de database, die gehost wordt bij MijnHostingPartner. De opslag van uw gegevens is voor is voor de duur van 10 tot 14 maanden. Dan worden uw account en uw gegevens verwijderd.

4. Feedback oefeningen
Wanneer u invult hoe een bepaalde oefening voor u was, wordt dit antwoord enkel gebruikt om u een geautomatiseerd advies te geven en wordt niet opgeslagen.

5. Feedback van de coach
Op het moment dat u feedback vraagt van de coach middels een contactformulier, dan worden uw accountgegevens (voor- en achternaam en e-mailadres) opgeslagen op de server van MijnHostingPartner. Deze e-mails worden 10 tot 14 maanden bewaard.

Beveiliging
Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Ontspannen zwanger of door eerder genoemde derden (MijnHostingPartner) worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.
Daarnaast wordt uw bezoek aan de website beveiligd door een TLS certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website Ontspannen zwanger privé is. U herkent deze beveiliging aan het slotje voor de URL. Verder is het domein van Ontspannen zwanger ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

Uw rechten
1. Recht op inzage
U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Ontspannen zwanger vastgelegd en bewaard worden. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

2. Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Ontspannen zwanger.

3. Recht op overdracht
Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Ontspannen zwanger opgeslagen liggen, in het geval dat u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Ontspannen zwanger al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

4. Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Ontspannen zwanger vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

5. Recht op het indienen van een klacht
Wij helpen u graag verder wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Ontspannen zwanger. Mocht u er desondanks toch niet uitkomen samen met ons, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via deze link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wilt u niet dat Ontspannen zwanger uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Om gebruik te maken van deze rechten kunt u contact opnemen via info@ontspannenzwanger.nl. Om misbruik te voorkomen vragen we u om u te identificeren door middel van het bijvoegen van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Vergeet niet om op deze kopie uw BSN en uw pasfoto af te schermen. Dit kunt u doen met behulp van de KopieID app:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs. Wij streven ernaar om uw verzoek binnen 4 weken af te handelen.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

PI
Minervum 7324
4817 ZD Breda
info@ontspannenzwanger.nl

KvK-nummer: 26039885
BTW-nummer: 852151378B01